Guru

Hj. Lilis mulyati, M.Pd Kepala Sekolah
Lina Sumarny Sandjin, M.P Wakil Kepala Bidang Kurikulum
H. Dudy Surjadi, S.IP Wakil Kepala Bidang Hub.Industri dan Mutu
Yosep Hermanto, S.Pd Wakil Kepala Bidang Kesiswaan
Supendi, SP Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Tanty Hidayat, S.ST., MP KaProdi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Hj. Lina Awalina, MP KaProdi Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
Ghea Kusumalaesa Fidigri, S.Pt KaProdi Agribisnis Ternak Ruminansia
Ardiana Tresna, S.ST.Pi KaProdi Agribisnis Perikanan Air Tawar

Berikut ini beberapa guru PNS dan Non PNS yang mengajar di SMK PPN Tanjungsari:


No.
Nama Lengkap
Klik untuk Detail
1
Ahmad Ardiyanto, S.T.P.
2
Ali Anzal Hasyemi Rafsanjani, S.Pi
3
Anggi Desiyanti Kusumaningrum, S.Pd
4
Ani Yulianti, S.Pd
5
Anissa Ilmiyanti, S.Pd., Gr
6
Annisa Ikrimah, S.SI., M.Pd
7
Ardiana Tresna, S.St.Pi
8
Asep Cahyana, S.Pd
9
Asep Hidayat, S.Pd.
10
Asep Mustakim, S.Pdi
11
Bahar Nurdini, S.St.Pi
12
Cevy Hidayat, S.Pd
13
Dadang Arief Hidayat, S.T.P
14
Dede Rahmat, S.Pdi
15
Dedeh Munawaroh, S.Pd
16
Dedeh Rohaeni, S.St.Pi., MM
17
Dian Ratna Utami, SP., M.Si
18
Dina Hayati, S.P
19
Drs. H. Cecep Sodikin, M.Pd
20
Drs. H. Tatang Hidayat, M.Si
21
Dwinda Puspasari, S.Pd
22
Encep Farokhi Arisandi, S.T.P
23
Gerry Gustaman, S.Pd
24
Gumilang Kastori, S.Pdi
25
Gunardi Riswara, S.Pi
26
H. Dudy Surjadi, S.IP
27
Helma Yoga Utami, S.T.P
28
Helni Indah Sari, S.Pd
29
Hj. Ir. Tuti Sunaryati, MP
30
Hj. Lina Awalina, MP
31
Hj. Nining Yuningsih, M.Pd
32
Ir. H. Y u s u f
33
Ir. Ujang Dinar Husyari, MP
34
Isna Inayah, S.Sos
35
Johana Tri Setyanto, S.Pt
36
Komala, S.Ag
37
Lanny Sapta Rengganis, S.Pd
38
Lina Sumarny Sandjin, MP
39
Lisda Lisnawati, S.Pd
40
Meggy Yulia Apriliani, M.Pd
41
Metty Susianthy, S.Pi
42
Miftahur Rahmi, S.T.P
43
Muhammad Haikal Adli Hadiwira, ST
44
Neng Rika Nurmala, S.Pd
45
Neni Dewi Martini, SP
46
Novi Pebriani, S.Pd
47
Reni Nurliani, S.Pd
48
Ridha Fazrind Imbaraga, S.P
49
Ridha Oktavianti, S.Pd
50
Riscka Dwi Kania, S.Pd

Back to top button

Silahkan klik untuk menyampaikan pertanyaan Anda. ^^

Ada yang ingin Anda tanyakan?
Close
Close